διακρίσει

διάκρισις
separation
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
διακρίσεϊ , διάκρισις
separation
fem dat sg (epic)
διάκρισις
separation
fem dat sg (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • BOTRUS seu BOTRYS — ex Graeco βοτρυς, appellata est olim concumulatio comae, quâ Virgines a mulieribus, quae crinem a fronte dividebant, discernebantur. Cirratae enim illae erant, et crinem in vertice colligatum concumulatumque gerebant, absque ulla διακρίσει.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAPILLOS ornandi ratio — non una semper fuit. Triplex olim maxime celebris, tangitur Clementi in Canonibus: Οὐκ ἔξ εςτί ςοι τρέφειν τὰς τρίκας τῆς κεφαλῆς, καὶ ποιεῖν εἰς ἓν, ὃ ἐςτὶ ςπατάλιον, ἢἀπόχυμα, ἢ μεμερισμένην τηρεῖν. Una nempe erat, cum crinis colligebatur et in …   Hofmann J. Lexicon universale

  • COMA Soluta et libera — priscis temporibus quoddam velut insigne Virginitatis fuit, unde Virgines in priscis monumentis plerumque tales describuntur. Virg. de Venere, l. 1. Aen. v. 319. Namque humeris de more habilem suspenderat arcum Venatrix, dederatque comam… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RETIOLUM — apud Auguustin. Ep. 109. Nec sint vobis tam tenera capitum tegmina, nec retiola subtus appareat: diminutivum est a Rete, et significat fasciam, quae comas colligebat, κρώβυλον. Virgines namque cirratae olim erant, et crinem in vertice… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VIRGO — I. VIRGO Graece Παρθένος, inter Minervae cognomina, apud Athenienses, uti vidimus supra ubi de Nuptiis. Sed et Sesti Iovis et Virginis Heroum Plinio memoratur, l. 10. c. 4. Est percelebris apud Seston urbem aquilae gloria: edueatam a virgine… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.